Pokoj ve mně - pokoj s Tebou

14. prosince v 17:07

Betlémské světlo s uvedeným poselstvím budou i letos šířit naši skauti

Podrobnosti o letošním betlémském světle a jeho distribuci naleznete na www.betlemskesvetlo.cz