Skautská pouť k patronovi

22. února v 16:35

Každoročně je 24. dubnen, svátek sv. Jiří, pro skauty významný den. Slaví se svým patronem. Jak letos?

Katoličtí skauti z organizací Junák a FSE se rozhodli uspořádat pod záštitou Mons. Dominika kardinála Duky, OP pouť ke sv. Jiří. Rádi bychom, aby se z pouti k patronu všech skautů stala tradice. Rádi uvítáme jakoukoli pomoc s organizací, nebo technickým zabezpečením. Prosíme případné zájemce, kteří nám chtějí s organizací pomoci, aby nás kontaktovali prostřednictvím kontaktního formuláře uvedeného v kontaktech.

Zamýšlím se v posledních dnech nad naší skautskou poutí ke sv. Jiřímu. Na jedné straně se můžeme obávat jako organizátoři malé účasti, která bude zajímavá pro media. Na druhé straně jsem povzbuzen slovy, které mi před mnoha lety dnešní Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, řekl v Kolíně ještě jako farář : “ Já nepotřebuji mít kostel plný lidí, kteří přichází jen tak, jako na nějakou atrakci. Jsem šťastný, když mám kolem sebe třeba jen pět lidí, kteří ale upřímně našeho Pána milují. Tím je náš Spasitel mezi námi a my s ním”. Nebudu se trápit z toho, když jen pokleknu s jedním bratrem, nebo sestrou a v upřímné modlitbě budu chválit skautského patrona sv. Jiří. Věřím, že nakonec ale přijde víc skautek a skautů, kteří ve společné modlitbě budou prosit našeho patrona o přímluvu, aby nám ukázal náš Pán cestu k lásce mezi skauty, kteří jsou v různých organizacích. Aby nám dal sílu překonat rozpory, aby nám dal sílu spolu navzájem mluvit a respektovat se. Moc bych si přál, aby ti, kteří ještě nenašli víru, ale na pouť ke sv. Jiří přišli pochopili, že ti kteří poklekli, vyjadřují lásku k těm, kteří pokleknout ještě nemají potřebu.

autor: John (Jan Hora)
emeritní vůdce střediska Kolín

 

Rytířské ideály

Rytířské ideály středověku, jejichž symbolem byl svatý Jiří, znamenaly odvahu v obraně dobra a v boji se zlem, znamenaly velkodušnost v dávání a ochraně slabších, věrnost v dodržení slibů. Čest a dobrá pověst jim byla nade vše a cenili si ji víc než vlastního života (vzpomeňme slov českého krále Jana Lucemburského : “ Toho bohdá nebude, aby český král z boje utíkal”).

Skauti jsou rytíři moderní doby, chtějí v dnešní době právě tak statečně bojovat se zlem : nejprve v sobě a potom i kolem sebe. Je potřebné, aby jejich dobré vlastnosti, jejich rytířské cnosti zářili ostatním a povzbuzovaly ostatní k nadšenému následování. Vím, že to v dnešním světě plném různých zrádných lákadel a kompromisů s nimi není vůbec lehké. Svědomí mnohých je zcela hluché, takže páchat zlo je pro ně zcela normální, hlavně když jim to přinese výhody. S tím se nelze smířit. I když se nám však nepodaří zlo vymýtit v celé společnosti, můžeme je vymýtit alespoň v sobě a svém okolí. Čím více nás bude, tím víc to pomůže celé společnosti, naší zemi, Evropě, světu.
Ať tedy obraz odvážného bojovníka svatého Jiří je pro nás v tomto zápase stálým povzbuzením. Ať se za nás u Boha přimlouvá – on i všichni, kteří ve svém životě šli vítězně před námi – abychom je dokázali svým životem věrně následovat.

Autor: Mons. František Radkovský, biskup plzeňský
(z dopisu kolínským skautům 2009)