Svolání sněmu

25. září v 15:58

Kromě jiného rozhodla ORJ o svolání okresního sněmu. Sněm se bude konat 30.11.2013 od 10:00 hodin ve Staré Boleslavi.

Do 17.11. proběhnou na všech střediscích okresu střediskové sněmy, které zvolí nová vedení středisek a delegáty pro okresní, krajský a valný sněm. Zároveň se vyjádří k návrhům na nové stanovy a název Junáka, jeho setrvání v mezinárodní organizaci dívčího skautingu i další strategii.