Tábory 2014

8. října v 12:20

Střediska okresu pořádala 15 letních táborů pro cca 400 dětí.

O letošních prázdninách proběhlo v rámci středisek okresu 15 táborů v různých koutech republiky. Čtyři stovky dětí tak mohly prožít zajímavou část prázdnin v přírodě pod vedením kvalifikovaných dobrovolníků, skautských vůdců. Ti věnovali čas svého volna, podobně jako při své celoroční práci s dětmi, bez nároku na odměnu.