Vůdcovské zkoušky

12. února v 12:01

ORJ Praha – východ bude letos na jaře organizovat vůdcovské zkoušky. Jako až dosud se předpokládá, že příprava na ně probíhá individuálně na střediscích dle Řádu pro vzdělávání činovnic a činovníků. Přihlášky a zálohu lze zaslat do 4. března 2013.

VŮDCOVSKÉ ZKOUŠKY 2013

Sestry a bratři,

ORJ Praha – východ bude letos na jaře organizovat vůdcovské zkoušky. Jako až dosud se předpokládá, že příprava na ně probíhá individuálně na střediscích dle Řádu pro vzdělávání činovnic a činovníků.

Pro rekapitulaci a upřesnění obsahu zkoušek proběhne nejprve jedno víkendové soustředění. A teď nejdůležitější informace:

CO:     První setkání a rekapitulace zkoušené látky

KDY: 15. až 16. března 2013 (pátek večer, sobota). Začátek je v pátek v 19 hodin.

KDE:  Skautská klubovna střediska Jirny. Areál klubovny se zelenými vraty je za kulturním   domem naproti fotbalovému hřištiCO

S SEBOU:           Něco na poznámky, spacák, přezutí, jídlo na páteční večer; snídaně a oběd v sobotu budou zajištěny. Skautský kroj.

CO:     Konání vlastní vůdcovské zkoušky

KDY: 19. až 20. dubna 2013 (pátek večer, sobota). Začátek je v pátek v 19 hodin.

KDE:    viz výše

CO S SEBOU:    viz výše

Podmínky přijetí ke zkoušce

Nejpozději do 4. března 2013 zaslat přihlášku ke zkoušce v elektronické podobě (zatím bez razítek a vyjádření) na adresu předsedy zkušební komise: peceny@volny.cz

K témuž dni zaslání platby ve výši 500,- Kč na účet ORJ Praha-východ.

Číslo účtu: 241 605 000/0300

Jako variabilní symbol uveďte prvních šest čísel rodného čísla. Při nedodržení těchto podmínek nebude přihláška přijata.

Na první setkání 15. března je třeba přinést kompletně vyplněnou přihlášku se všemi potvrzeními, kopii dekretu o absolvování čekatelských zkoušek a kopii platného osvědčení o absolvenci zdravotního kurzu.

Pozn. :  Zájemci o zkoušku loni  mně do konce února potvrdí zájem o nový termín. V tom případě platí jejich elektronická přihláška, kterou již zaslali. Ostatní podmínky jsou stejné. Pořadatel si vyhrazuje právo zrušení zkoušek při nedostatečném počtu přihlášených (minimálně 10).

V Jirnech dne 12. února                                                        Jan Pečený – Neptun

                                                                                          předseda zkušební komise