Kontakt

Junák - český skaut, okres Praha-východ, z. s.

IČ: 43751644
Sídlo:Jiřinská 697/7, 25088 Čelákovice
Číslo účtu: 241 605 000 / 0300
E-mail: orj@skaut.info

Telefon: 774 295 460

Tato organizační jednotka je pobočným spolkem spolku Junák - český skaut, z. s. (Senovážné náměstí 977/24, Praha 1, 110 00, IČ: 00409430) zapsaného v rejstříku spolků u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 659 .

Jako pobočný spolek ve smyslu § 228 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je od svého vzniku právnickou osobou se všemi právy a povinnostmi, vyplývajícími ze stanov hlavního spolku a výše uvedených právních předpisů.

Statutární orgán: Václav Špaček DiS., předseda okresní rady
Zástupce: Kristýna Menclová DiS., místopředseda okresní rady

Předseda okresní rady je statutárním orgánem uvedeného pobočného spolku a je oprávněn jednat vůči třetím osobám jménem uvedeného pobočného spolku ve všech záležitostech. Místopředseda okresní rady zastupuje předsedu okresní rady v plném rozsahu.

Nadřízená jednotka: Junák - svaz skautů a skautek ČR, Středočeský kraj, ev. č. 210